Πρόγραμμα / Σεμινάριο


Σεμινάριο για τον Γαστρονομικό Τουρισμό - 18 Οκτωβρίου - από τον Δρα. Δημήτρη Κούτουλα


Ένα εντατικό σεμινάριο για την ανάπτυξη του Γαστρονομικού Τουρισμού με τίτλο «Culinary Tourism Bootcamp» θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του συνεδρίου IMIC 2013, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στη Σαντορίνη. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν πρακτικοί τρόποι για να εδραιωθεί μια περιοχή ως δημοφιλής γαστρονομικός προορισμός και να προσελκύσει περισσότερους τουρίστες χάρη στην καλή κουζίνα και το καλό κρασί. Το σεμινάριο θα διενεργήσει ο Δρ. Δημήτρης Κούτουλας, ένας πολύπειρος επαγγελματίας του τουριστικού μάρκετινγκ και πανεπιστημιακός.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου στη διαμόρφωση ελκυστικών γαστροτουριστικών προϊόντων καθώς και στη χρήση εκείνων των εργαλείων του μάρκετινγκ που θα κάνουν γρήγορα γνωστό ένα γαστρονομικό προορισμό στην παγκόσμια τουριστική αγορά.

Το σεμινάριο «Culinary Tourism Bootcamp» θα διεξαχθεί στις 18 Οκτωβρίου, τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου IMIC 2013. Όσοι εγγραφούν στο συνέδριο μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Όσοι από τους μετέχοντες επιθυμούν να συζητηθεί και να αναλυθεί στο σεμινάριο η περίπτωση του δικού τους προορισμού ή επιχείρησης, μπορούν να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση imic@heliotopos.net μια σύντομη περιγραφή του φορέα ή της επιχείρησης που εκπροσωπούν, των προσφερόμενων γαστρονομικών εμπειριών καθώς επίσης των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν στην ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού.

Το «Culinary Tourism Bootcamp» εντάσσεται στη σειρά σειμιναρίων «Destination Marketing Bootcamp Series» που οργανώνει ο Δρ. Δημήτρης Κούτουλας.

Θέματα που θα καλυφθούν στο πλαίσιο του σεμιναρίου «Culinary Tourism Bootcamp»

 Συστηματική καταγραφή των γαστρονομικών πόρων ενός τουριστικού προορισμού

 Εφαρμογή ποιοτικών κριτηρίων για την πιστοποίηση επιχειρήσεων που προσφέρουν γαστρονομικές εμπειρίες

 Εκπόνηση στρατηγικής και προγράμματος μάρκετινγκ για την προσέλκυση γαστροτουριστών σε έναν προορισμό

 Ανάπτυξη γαστροτουριστικών προϊόντων

 Αφηγηματική προσέγγιση στην περιγραφή του γαστρονομικού πλούτου ενός προορισμού

 Παραγωγή υλικού προβολής υψηλής ποιότητας

 Εφαρμογή των ενδεδειγμένων τεχνικών μάρκετινγκ για τη διαδικτυακή και συμβατική προβολή του προορισμού

 Οργανωτικές προϋποθέσεις για το μάρκετινγκ ενός γαστρονομικού προορισμού

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο;

 Σε όσους εκπροσωπούν ή εργάζονται για λογαριασμό προορισμών που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν το γαστρονομικό τουρισμό και ιδίως σε στελέχη Εθνικών, Περιφερειακών και Τοπικών Τουριστικών Οργανισμών, Υπουργείων, Περιφερειών, Δήμων, Επιμελητηρίων, Ενώσεων Ξενοδοχείων και Εστιατορίων, Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων

 Σε όσους δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και επιχειρηματικά στο χώρο του γαστρονομικού τουρισμού όπως λ.χ. διευθυντικά στελέχη ξενοδοχείων, εστιατορίων, τουριστικών γραφείων, σχολών μαγειρικής καθώς και άλλους παρόχους γαστρονομικών εμπειριών και δραστηριοτήτων

 Σε επιστήμονες, εκπαιδευτικούς και ερευνητές που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού και της γαστρονομίας


Ο εισηγητής του σεμιναρίου

Ο Δρ. Δημήτρης Κούτουλας εργάζεται ως σύμβουλος και ως project manager σε θέματα τουρισμού, πολιτισμού και μάρκετινγκ επιχειρήσεων και χωρών. Έχει υλοποιήσει μεγάλα έργα σχεδιασμού τουριστικής πολιτικής και επικοινωνιακές ενέργειες παγκόσμιας εμβέλειας σε συνολικά 25 χώρες. Το πελατολόγιό του περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εθνικούς και περιφερειακούς οργανισμούς τουρισμού, υπουργεία, επιμελητήρια, συλλογικούς φορείς, την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ως πανεπιστημιακός έχει διδάξει το γνωστικό αντικείμενο του Τουριστικού Μάρκετινγκ και του Τουριστικού Μάνατζμεντ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας καθώς και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Επίσης έχει προσκληθεί ως ομιλητής σε πολυάριθμα επιχειρηματικά και τουριστικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ έχει διενεργήσει δεκάδες σεμινάρια για τουριστικούς επαγγελματίες.

Τα τελευταία χρόνια έχει υλοποιήσει σειρά έργων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού.

Τα σεμινάρια «Destination Marketing Bootcamp Series»

Τα «Destination Marketing Bootcamps» αποτελούν μια σειρά εντατικών σεμιναρίων με καθαρά πρακτικό προσανατολισμό που διοργανώνει ο Δρ. Δημήτρης Κούτουλας. Απευθύνονται σε τουριστικούς επαγγελματίες και ιδίως σε ανώτερα στελέχη εθνικών και περιφερειακών τουριστικών οργανισμών που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες στο μάρκετινγκ. Όσοι μετάσχουν στα σεμινάρια θα κατανοήσουν σε βάθος τις εξελίξεις στη διεθνή τουριστική αγορά, θα εκπαιδευτούν στις σύγχρονες τεχνικές του μάρκετινγκ και θα μάθουν με ποιους τρόπους θα αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα διαθέσιμα κονδύλια μάρκετινγκ.

Εγγραφή στο σεμινάριο

Δεν απαιτείται ξεχωριστή εγγραφή για την παρακολούθηση του «Destination Marketing Bootcamp». Όλοι όσοι εγγραφούν στο συνέδριο IMIC 2013 μπορούν να παρακολουθήσουν ελεύθερα και το σεμινάριο. Και οι δύο εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στον ίδιο χώρο, το συνεδριακό κέντρο «Πέτρος Μ. Νομικός» στο Φηροστεφάνι της Σαντορίνης.

Βεβαίωση παακολούθησης

Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.